Komety a meteory

Antické Řecko

Názory myslitelů

V antickém Řecku se názory na komety lišily podle jednotlivých myslitelů.

Démokritos

Když jedna hvězda prolétne okolo druhé hvězdy, vznikají komety.

Aristotelés

Jupiter sice prolétl blízsko hvězdy z blíženců, přitom ale ke vzniku komet nedošlo.

Komety nemají nic společného s planetami, protože nelétají okolo ekliptiky, ale i mimo ní. Komety se také mohou rychle měnit, proto jsou projevem počasí.

Aristotelés věřil, že Země je nehybná a okolo ní se otáčí několik průzračných sfér, které nesou Slunce, Měsíc, planety a horní část atmosféry. Potom např. z nějakého vulkánu uniká horký suchý plyn a ten stoupá až do výšek, kde ho Slunce zapálí. Meteory a polární záři považoval za podobný úkaz. Komet je ovšem málo, protože většina plynů se spotřebuje na neustálé hoření mléčné dráhy. Démokritos ale tvrdil, že mléčná dráha je shluk hvězd, které jsou tak daleko, že je od sebe nemůžeme odlišit a to je přesně ten správný názor.

Aristotelovy názory byly sice zpochybňovány, ale křesťanství je vzalo za své a tak se udržely ještě asi 2000 let.

Seneca

Nesoudím, že by kometa byla jen náhlý oheň, ale myslím, že patří mezi věčná díla přírody.

Později

V další době se v antice vrátil nekompromisní názor, že komety jsou zlá znamení.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru