Komety a meteory

Meteory

Vznik, rozdělení a pozorování meteorů

Meteor (leonida)
Meteor (leonida)

Meteory jsou světelné jevy, které vznikají při průletu meteoroidů atmosférou Země.

Těleso pohybující se řádově rychlostí desítek km·s−1 vniká do atmosféry, kde se rozžhaví a v převážné většině případů vypaří. Takto může těleso také zářit, ale jen velmi slabě. Skutečně viditelné světlo může vzniknout až tehdy, když vlivem vysoké teploty dojde k vytvoření válce ionizovaného plynu. Nazývá se meteorická stopa a vzniká rekombinací oddělených atomů plynu. Je široká několik desítek nebo stovek metrů a výjimečně bývá vidět i několik minut po průletu meteoru. Většinou ale vzápětí pohasíná. Stopa se vytváří ve výškách cca 80 až 120 km nad povrchem Země.

Dělení meteorů

Podle jasnosti

Podle příslušnosti k roji

Stacionární meteor

Je takový meteor, kdy dráha meteoroidu míří směrem na pozorovatele. Vypadá jako bod, který se rozsvítí a zanedlouho zase pohasne.

Pozorování meteorů

Meteory se dají pozorovat:

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru