Komety a meteory

Zánik

Možnosti zániku komety

Rozpad

Schwassmann-Wachmann 3
Schwassmann-Wachmann 3

Kometa se může rozdělit na více částí. Může se to stát vlivem slapového působení, když se kometa přiblíží do velké blízkosti např. ke Slunci nebo Jupiteru. Další příčinou jsou neslapové síly jako rotace jádra nebo aktivita kometa.

První kometou u které bylo pozorováno rozštěpení jádra byla Bielova kometa.

Štěpení jádra je u komet vcelku častý jev.

Odkazy

Vyhasnuté komety

Kometa při přiblížení ke Slunci ztrácí látky, které mohou sublimovat. Tak je při každém návratu méně aktivní. Krátkoperiodické komety se častěji přibližují ke Slunci, proto je jejich aktivita vždy velice slabá.

Pokud kometa přestane být aktivní úplně, obvykle ji nelze rozeznat od planetky a mluvíme o vyhasnuté kometě.

Příkladem může být planetka Phaeton. Nejeví žádné stopy po kometární aktivitě, ale její dráha dobře souhlasí s drahou meteorického roje Geminid.

Kolize s jinými tělesy

Slunce

Členové Kreutzovy rodiny komet se ke Slunci velmi těsně přibližují. Mohou se v blízkosti Slunce zcela vypařit.

Shoemaker-Levy 9
Kometa Shoemaker-Levy 9

Jupiter

Roku 1994 byla pozorována rozštěpení a následná srážka komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru