Komety a meteory

Meteorické roje

Meteorické roje a deště

Leonidy – na obrázku je dobře patrný radiant.
Leonidy – na obrázku je dobře patrný radiant.

Původ

Meteorická tělíska nejčastěji pochází z komet a od původní dráhy komety se příliš nevzdalují. Pokud ji Země křižuje, pozorujeme meteorický roj.

Radiant

Rojové meteory zdánlivě vylétají na obloze z jednoho bodu nebo nevelké plošky. Toto místo se nazývá radiant. Meteorická tělíska v roji mají ve skutečnosti téměř rovnoběžné dráhy a tento jev vzniká pouze díky perspektivě.

Směrem od radiantu se meteory prodlužují a zrychlují. To je dáno různým úhlem, pod kterým pozorujeme jednotlivé meteory. Tento úhel závisí na vzdálenosti meteoru od směru radiantu. Přímo v radiantu se budou objevovat stacionární meteory.

schema

Pojmenování meteorických rojů

Meteorické roje mají jméno podle latinského názvu souhvězdí, ve kterém mají radiant. Pokud je v souhvězdí rojů více, před název se vloží řecké písmenko označující jasnou hvězdu u které je radiant poblíž. Roj Kvadrantid je z historických důvodů pojmenován po zaniklém souhvězdí Kvadrantu.

Mladý a strarý meteorický roj

Na obrázku je vidět rozdíl mezi dráhou mladého a starého meteorického roje. V mladém je větší koncentrace meteorických tělísek na jednom místě (tam, kde je zanechala mateřská kometa). V dráze starého meteorického roje jsou meteoroidy rozprostřeny po celé dráze.

Mladý a starý meteorický roj

Hlavní meteorické roje

Název roje Datum maxima Souhvězdí Maximální frekvence
(meteorů za hodinu)
Mateřská kometa
Kvadrantidy 3. ledna Pastýř 50 – 80 96P/Machholz 1
Lyridy 22. dubna Lyra 20 Tchatcher 1861 I
eta Akvaridy 4. května Vodnář 50 1P/Halley
Perseidy 12. srpna Perseus 75 109P/Swift-Tuttle
Drakonidy 10. října Drak proměnlivá 21P/Giaccobini-Zinner
Orionidy 21. října Orion 25 1P/Halley
Leonidy 18. listopadu Lev 25, proměnlivá 55P/Tempel-Tuttle
Geminidy 14. prosince Blíženci 75 (3200) Phaeton

Leonidy 2001
Leonidy 18. 11. 2001

Expozice trvala 1 minutu a 10 sekund.

Meteorické deště

Výjimečně bohatý meteorický roj nazýváme meteorickým deštěm. Maximální frekvence je řádově až stovky meteorů za minutu.

V posledních dvou stech letech se jako meteorické deště projevily roje Leonid, Andromedid nebo Drakonid.

Jako deště se projevují mladé roje, které mají nerovnoměrnou koncentraci meteorických tělísek. Takže roj může být v některých letech bohatý, v jiných zas velmi chudý.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru