Komety a meteory

Meteory

Meteory, meteorické roje a deště, meteority

Meteor (leonida)
Meteor (leonida)

Meteory jsou světelné úkazy na obloze, které vznikají při průchodu meteorického tělíska vyššími vrstvami atmosféry.

Pokud meteorické tělísko (meteoroid) přežije průlet atmosférou a dopadne na povrch Země, nazýváme jej meteoritem.

Podkapitoly

Meteory
Vznik, rozdělení a pozorování meteorů
Meteorické roje
Meteorické roje a deště
Meteorická tělesa
Původ, zánik, hmotnost a důkaz meteoroidního komplexu
Meteority
Původ, složení, názvy, pády, meteority Příbram a Morávka

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru