Komety a meteory

Meteorická tělesa

Původ, zánik, hmotnost a důkaz meteoroidního komplexu

Meteorická tělesa jsou taková tělesa, která mohou shořet při průletu atmosférou a vytvořit meteor. Odborně se nazývají meteoroidy. Mají různou velikost. Nejvíce je jich do 100 µm a čím jsou menší, tím je jich více. Všechna tato tělesa dohromady nazýváme meteoroidní komplex. Jeho celková hmotnost je asi 2,5·1026 kg, což je asi stotisícina hmotnosti všech planetek. Meteoroidní komplex nemůžeme přímo pozorovat, ale světlo z něj odražené můžeme v jižních oblastech (vzácně i u nás) vidět jako zvířetníkové (zodiakální) světlo.

Původ

Existují meteory rojové, ty mají kometární původ, nebo meteory sporadické. Ty mohou pocházet z tříštění planetek mezi Marsem a Jupiterem při srážkách, mohou být nezměněnou součástí původní hmoty Sluneční soustavy anebo také pocházejí z komet, ale jejich těleso se odchýlilo od původní společné dráhy tělísek roje. Další možností jsou meteorická tělesa z Marsu nebo Měsíce apod.

Zánik

Metorická tělesa většinou zanikají tak, že pomalu klesají po spirále do Slunce, kde samozřejmě končí svojí existenci. Další možností je zachycení větším tělesem, většinou planetkou nebo planetou. Vůči Zemi se meteorická tělíska pohybují rychlostí desítek km·s−1.

Hmotnost

Hmotnost meteorického komplexu je tedy neustále snižována a naopak doplňována procesy, které jsem uvedl. Je to v množství cca 10 000 kg za sekundu. Může ovšem dojít k velkým výchylkám – např. kometa Hale-Bopp v přísluní uvolňovala za jednu sekundu 400 000 kg látek.

Důkaz

Existence meteorických těles a meteorického komplexu je jednoznačně prokázána meteory.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru