Komety a meteory

Hyakutake

Kometa Hyakutake (C/1996 B2)

Kometa Hyakutake
Kometa Hyakutake

Objevitelem komety je japonec Jodži Hyakutake. V době objevu měla 11. mag.

Kometa se pohybuje proti pohybu planet a její dráha má vysoký sklon vůči ekliptice. Přísluním prošla 1. května 1996, když byla od Slunce vzdálená 35 milionů km. K Zemi byla nejblíže 25. března 1996 (15 mil. km). Přiblížení k Zemi změnilo její periodu z 7700 let na 14 300 let. Kometa vynikala délkou chvostu – znamenala nový rekord – 100°.

Největším překvapením pro astronomy byl objev měkkého rentgenového záření družicí ROSAT 27. Zářící oblast měla tvar srpku, který byl posunut o 30 000 km od jádra směrem ke Slunci. Rentgenové záření bylo později zjištěno i u jiných komet, včetně komety Hale-Bopp. Přesný mechanismus vzniku neznáme, ale je to pravděpodobně způsobeno slunečním větrem působícím na plyny v komě za teploty okolo 0°C.

Kometa Hyakutake byla poměrně jasná, ale ještě tentýž rok později byla zastíněna kometou Hale-Bopp.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru