Komety a meteory

Historie

Vývoj poznání komet a meteorů od nejstarších civilizací

Podkapitoly

Antické Řecko
Názory myslitelů
Starověká Čína
Zkoumání komet a názory na ně ve starověké Číně
Evropa
Středověká Evropa
Edmond Halley
Stručný životopis Edmonda Halleye
Počátky vědy
Počátky seriózního moderního vědeckého bádání
Výzkum Meteorů
Historie meteorické astronomie

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru