Komety a meteory

Dráhy

Kometární dráhy, rozdělení komet podle drah, rodiny komet a jasnost

Dráhy

Kometární dráhy mohou být:

Komety s parabolickou nebo hyperbolickou dráhou projdou přísluním samozřejmě pouze jednou.

Dráhy komet se od drah planet a planetek liší především tím, že mohou mít velkou excentricitu a sklon k ekliptice. Některé komety dokonce obíhají retrográdně (proti směru pohybu planet). Toto ale platí v mnohem větší míře u komet dlouhoperiodických než u krátkoperiodických, souvisí to s jejich původem.

Zastoupení komet podle drah

Podle katalogu B. G. Marsdena, ve kterém je 600 komet při 924 návratech, je:

Hranice pro rozdělení periodických a krátkoperiodických komet nemá přesný fyzikální význam.

Rodiny komet

Jupiterova rodina komet

Kometa Shoemaker-Levy 9
Kometa Shoemaker-Levy 9

Působením gravitačního pole dokáže Jupiter značně zkrátit periodu komety. Z komety dlouhoperiodické se tak může stát krátkoperiodická kometa o periodě kolem deseti let. Tyto komety patří do Jupiterovy rodiny komet. Podobně mohou působit i jiné planety, ale Jupiter toto činí nejčastěji. Komet v Jupiterově rodině známe několik desítek.

Nejznámější kometou je jednoznačně Shoemaker-Levy 9, u které byla roku 1994 pozorována kolize s Jupiterem.

Slunce a kometa (sonda SOHO)
Slunce a dvojitá kometa
(sonda SOHO)

Kreutzova rodina komet

Komety, které se velmi těsně přibližují ke Slunci, patří do Kreutzovy rodiny komet. Při velkém přiblížení ke Slunci tyto komety často zanikají nebo dělí. Patří mezi dlouhoperiodické komety a průměr jejich jádra bývá velmi malý.

Jedná se pravděpodobně o potomky jedné velké komety, která se kdysi rozštěpila na mnoho menších komet.

Tato rodina komet v dřívějších dobách nebyla příliš známá, protože podmínky pro pozorování komet v blízkosti slunečního kotouče nejsou nijak zvlášť dobré. Mnoho komet Kreutzovy rodiny ale objevuje sonda SOHO, která byla je určena hlavně pro zkoumání Slunce.

Jasnost komet

Pokud je kometa ve velké vzdálenosti od Slunce, je téměř neviditelná. Začíná být pozorovatelná teprve tehdy, když se přiblíží ke Slunci a začínají sublimovat prchavé částice z jejího jádra. Ty vytvářejí komu a jsou schopny odrážet sluneční světlo. Jedná se převážně o vodní páru.

Komety bývají pozorovatelná zhruba ve vzdálenosti asi 10 AU od slunce, dobře je pozorovatelná ale asi až 3 AU od Slunce. Jasnost komety však záleží hlavně na jejím složení a hmotnosti. Také platí, že komety dlouhoperiodické bývají jasnější, než komety krátkoperiodické. To je způsobeno tím, že komety periodické již nemají na povrchu tolik těkavých látek.

Menu

Další možnosti

Zajímavé odkazy


Autor Jan Marek

© 2000 - 2006

Nahoru